Διεθνείς Μεταφορές

Σχεδιάζουμε τις μεταφορές σας εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στον χώρο των μεταφορών εξωτερικού αναπτύσσεται σε όλη την κοινοτική Ευρώπη (FTL και LTL), με ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών και εβδομαδιαίες αναχωρήσεις καθώς επίσης και σε τρίτες χώρες με παράλληλη κάλυψη σε εργασίες εκτελωνισμού.

Σας ενημερώνουμε για τα σχετικά κόστη ναύλου, ασφάλισης, φορτοεκφόρτωσης και σας παρέχουμε την πιο αξιόπιστη σωστή και συμφέρουσα λύση για την διακίνηση των αγαθών σας.

Πραγματοποιούμε την μεταφορά των προϊόντων σας με ένα ευρύ φάσμα υπεύθυνων και συνεπών συνεργατών πάντα σε λογική τιμή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

112078+

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

16+

ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

6563+

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

352+

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ